Հայ Աւետարանական Բեթէլ Եկեղեցիի Զոյգ Ժողովներ

Հայ Աւետ. Բեթէլ Եկեղեցիի Միացեալ Ժողովը կը բաղկանայ հետեւեալ  անձնակազմէ՝

Վեր. Յարութիւն Սելիմեան՝ ատենապետ,        
Տիար Սամուէլ Մնչէրեան՝ փոխ ատենապետ
Տիկ, Սիւզան Աբարդեան՝ ատենադպրուհի,       
Տիար Ստեփան Պախչեճեան՝ գանձնապահ
Տիար Յարութիւն Խաչատուրեան՝ խորհրդական,    
Տիար Աբրահամ Իշխանեան՝ խորհրդական
Տիար Հրաչ Պալապանեան՝ խորհրդական,   
Տիար Ալեքսան Գապայեան՝ խորհրդական


Հայ Աւետ. Բեթէլ Եկեղեցիի սարկաւագներն են՝ Տիկ. Կիւլէն Սէրխօշեան եւ Տիար Սամուէլ Մնչէրեան:

Հայ Աւետ. Բեթէլ Եկեղեցին կը շարունակէ իր կիրակնօրեայ, շաբաթամիջի պաշտամունքները եւ հանդիպումները հետեւեալ մարզերուն մէջ:

Կիրակնօրեայ դպրոց.Ք.Ջ. երիտասարդաց, Պատանի-ասպետներ, Տիկնանց Միութիւն, Երիտասարդ զոյգերու առաքելութիւն եւ Աստուածաշունչի սերտողութեան խմբակ, որոնց ընդմէջէն զգալիօրէն կը վայելենք Հօր Աստուծոյ առաջնորդութիւնը եւ իմաստութիւնը Իր եկեղեցիին ծառայութեան ի խնդիր: 

  

Developed By Digilite