Հայ Աւետ. Բեթէլ Վարժարանի Պրիսմակէն

Հայ Աւետարանական Բեթէլ եկեղեցիին կրթական ու մշակութային կեդրոնը եղած է նոյնանուն (Բեթէլ) վարժարանը, որ գոյութեան եկած է նոյն 1923 թուականին եւ այդ օրերուն ունեցած 200 աշակերտներ:
Բեթէլ վարժարանին հիմնադիր տնօրէնը եղած է մշակուած եւ յարգուած անձնաւորութիւն մը՝ Տիար Յովհաննէս Հայտօսթեանը, որ մեծ եռանդով շարունակած ու որոշ բարձունքի մը հասցուցած է դպրոցը կրթական գետնի վրայ: Հայտօսթեանը Բեթէլ վարժարանի դպրոցավառութեամբ զբաղած է մինչեւ 1941, Դժուարագոյն պայմաններու կուրծք տալով:

 

Բեթէլ վարժարանին առաջին ուսուցիչները եղած են Օր. Կատարինէ Կիւլիզեանն ու Տիկ. Գուտցի Պալեօզեանը: Կարելի չէ մոռնալ Օր. Կատարինէին 45 տարիներու վրայ տարածուող անզուգական ծառայութիւնները վարժարանէն եւ մանաւանդ կիրակնօրեայ դպրոցէն ներս:
1950–ին Բեթէլ վարժարանի առաջին մանկապարտիզպանուհի՝ Օր. Սուսաննա Փօլատեանի կտակած գումարով կը ծածկուի դասարաններու միջեւ եղած բակը ու կը վերածուի սրահի, որ այժմ կը կրէ Օր. Փօլատեանին անունը: Ապա այդ սրահին վրայ կը բարձրացուի յարկ մը:


Շէյխ Մագսուտ արուարձանին մէջ Բեթէլ վարժարանը կ՛ունենայ մանկապարտէզի բաժին մը, որ կ՛օգտագործուի նաեւ որպէս աղօթատեղի եւ գիշերային դպրոց, ենթակայ Պրն. Սարգիս Մալաքեանի հոգատարութեան:
Յիշատակութեան արժանի են Բեթէլ վարժարանի 1944 -1955 երկարող տարիները, երբ կրթականը փայլուն եւ ծաղկեալ շրջան մը բոլորեց: Այդ տարիներուն Բեթէլը ունեցաւ ինը դասարաններ, տարի մըն ալ 10–րդ դասարան եւ իր կրթական մակարդակով հաւասարեցաւ Ամերկեան Գոլէճին:

Աշակերտներ կը կազմակերպէին լսարաններ, կը ներկայացնէին Հայ նշանաւոր գրագէտներու կեանքն ու գործը, կը հիմնէին թատրոն, կը հրատարակէին պատի թերթ «Ծաղկեփունջ» անունով եւ կ՛ունենային «Խաչբուռ» պարբերաթերթը զոր կը հրատարակէին ամբողջ երեք տարի, կազմած են Ֆութպօլի եւ Վօլէպօլի խումբ եւ դաշտահանդէսներ մարզիկ Պրն. Լեւոն Աբգարեանի ղեկավարութեամբ, թէ՝ դպրոցին բակէն ներս, թէ՝ Գերմանիկ Վասպուրական մարզական միութեան խաղավայրին վրայ: Այս շրջաններուն Պրն. Նշան Յովհաննէսեան իր երկու տարուան տնօրինութեամբ ունեցած է իր կարեւոր ներդրումը աշակերտութեան մշակութային գործունէութեանց մէջ:

 


Պատ. Լութֆի Հայտօսթեան (ապա վերապատուելի) երկար տարիներ ձեռնհասօրէն վարած է դպրոցին տնօրէնութիւնը: Նաեւ բարձրագոյն կարգերուն դասաւանդած է կրօն, երաժշտութիւն եւ այլ նիւթեր: Շրջան մը եղած է Ջանիցի պատասխանատու եւ ինքնակամ անոնց տուած է սոլֆէժի դասեր եւ կազմակերպած է մեծաթիւ երգչախումբ ու տուած բազմաթիւ համերգներ, երաժշտական բարձր մակարդակով. խիստ գովելի էր Վեր. Լութֆի Հայտօսթեանին ծառայութիւնները եւ ջամբած դաստիարակութիւնը:


1955 – էն ետք դպրոցը վերածուած է նախակրթարանի, որ մինչեւ այսօր կը շարունակուի:

Developed By Digilite