«Երախտիք» Մ. Երգչախումբ

Ուրախութեամբ կը յիշենք նաեւ «Երախտիք» մանկապատանեկան երգչախումբի գոյառումին մասին, որ դարձեալ եկեղեցիիս հովանաւորութեամբ իրագործուեցաւ: Թիւով 50 փոքրիկներ մեծ խանդավառութեամբ կը պատրաստեն ելոյթներ տօնական առիթներով: Ք.Ջ. վարչութիւնը տարբեր ձեւերով կը փորձէ օգտակար ըլլալ երգչախումբին` հսկողութեամբ, ներկայ գտնուելով փորձերուն եւ ելոյթներու կազմակերպչական գործերը հետապնդելով: «Երախտիք» մանկապատանեկան երգչախումբի ղեկավարութիւնն ու դաշնամուրի նուագածութիւնը կը կատարէ Տիկ. Շողակաթ Սելիմեան:


Developed By Digilite