Քրիստոնէական Դաստ. Կեդրոն

Ընդգծուած կարեւորութեամբ կը յիշենք եւ մեր ուրախութիւնը կը բաժնեկցինք Բեթէլ եկեղեցիին մէջ «Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Կեդրոն»-ին հաստատուիլը: Սոյն ձեռնարկին համար կառուցուեցաւ իւրայատուկ շէնք եւ կեդրոնը կահաւորուեցաւ նպատայարմար գոյքերով: Կեդրոնը կը  բաղկանայ սրահէ եւ երեք դասարաններէ:

«Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Կեդրոն»-ին պաշտօնական բացումն ու նուիրումը տեղի ունեցաւ Ուրբաթ 26 Ապրիլ, 2002-ին, հովանաւորութեամբ՝ Միութեան Նախագահ՝ Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեանի:

Կեդրոնին մէջ տեղի կ՛ունենան կիրակնօրեայ դպրոցի պաշտամունքներ, Ք.Ջ. երիտասարդաց պաշտամունքներ, Աստուածաշունչի սերտողութիւններ, կիրակնօրեայ դպրոցներու ուսուցիչներ պատրաստելու դասընթացքներ, առաջնորդ պատրաստելու դասընթացք, աստուածաշունչի դասընթացքներ, ինչպէս նաեւ երիտասարդ զոյգերու դասախօսութիւններ, որոնք կը պատրաստեն մարդը՝ անոր հոգեմտաւոր մշակութեան օժանդակելով:

Developed By Digilite