Երիտասարդ Զոյգեր

Եկեղեցիիս գործօն մարմիններէն մէկն է նաեւ Երիտասարդ զոյգերը: Հայ Աւետ. Բեթէլ Եկեղեցին ունի 50 երիտասարդ զոյգեր, որոնք կ՛ունենան պաշտամունքներ, հաւաքներ, պտոյտներ, դասախօսութիւններ եւ սեմինարներ տարբեր առիթներով: Երիտասարդ զոյգերը ունին յանձնախումբ մը, որ կը բաղկանայ 5 զոյգերէ:

Developed By Digilite