Տիկնանց

Հայ Աւետ. Բեթէլ Եկեղեցիի Տիկնանց Վարչութիւնը կը բաղկանայ հետեւեալ անձնակազմերէ՝

 Տիկ. Սիւզան Աբարդեան՝ ատենապետ                          

Տիկ. Սիլվա Մնչէրեան՝ ատենադպրուհի

Տիկ. Կիւլէն Սէրխօշեան՝ խորհրդական            

Տիկ. Անի Աշոտեան՝ խորհրդական       

Տիկ. Ռոզին Չարխըտեան՝ խորհրդական                       

Տիկ. Լիզա Քէշիշեան՝ խորհրդական

Տիկ. Մարալ Վարպետեան՝ խորհրդական           

Տիկիններ՝ թիւով 35 ամէն Չորեքշաբթի առաւօտեան կ՛ունենան պաշտամունք: Ինչպէս նաեւ կը ներկայացուին բժշկական, ազգային, ընկերային եւ զանազան նիւթեր: Կը ծրագրուին հաւաքոյթներ, պտոյտներ, ձեռնարկներ՝ ցուցահանդէսներ, պազար եւ այլ: 

 

Developed By Digilite