Ք.Ջ. Երիտասարդաց

Ք. Ջ. առաջնորդները կը շարունակեն իրենց ծառայութիւնը վեց առաջնորդներով, որոնք են՝

Վեր. Յարութիւն Սելիմեան, Ընդհանուր առաջնորդ

Տիկ. Սիւզան Աբարդեան (Առաջնորդ)

Օր. Սեւան Չիրիշեան

Օր. Սեւան Քէլէշեան

Օր. Նազանի Մնչէրեան

Տիար Հրաչ Պչաքճեան

 

Հայ Աւետ. Բեթէլ Եկեղեցիի Ք.Ջ. երիտասարդական խումբը կը բաղկանայ երկու խումբերէ՝ Ք.Ջ.Ա.խումբ  եւ Ք.Ջ. բ. խումբ (չափահասներ) թիւն է երեսուն հինգ: Հոգեւոր նիւթերու կողքին կը ներկայացուին զանազան  նիւթեր, ինչպէս՝ բժշկական, գիտական, հոգեբանական, ազգային եւ ընկերային: Տեղի կ՛ունենայ ընդհանուր զարգացման պահեր:

Ինչպէս նաեւ տեղի կ՛ունենան կիսօրեայ պտոյտներ, հաւաքոյթներ, աւետում եւ ընկերային պահեր՝ եկեղեցիիս  շրջափակէն ներս:

 


Developed By Digilite