«Արմիս» Երաժշտանոց

 Փառաբանութեամբ կը յիշենք, թէ՝ Եկեղեցիիս հովանաւորութեամբ գոյացաւ Հայ Աւետարանական «Արմիս» երաժշտանոցը, եկեղեցիիս շրջափակէն ներս: «Արմիս» երաժշտանոց կը յաճախեն թիւով 65 փոքրիկներ, որոնք Հայ Աւետ. Բեթէլ եկեղեցիի զաւակներ եւ Բեթէլ վարժարանի աշակերտներ են: «Արմիս» երաժշտանոցի Տնօրէնուհին է՝ Տիկ. Շողակաթ Սելիմեան, իր կողքին ունենալով եօթը ուսուցիչ եւ ուսուցչուհիներ: Դպրոցէն ներս կը դասաւանդուին սոլֆէժ, դաշնամուր, ջութակ, կիթառ եւ սրինգ: «Արմիս» երաժշտանոցի նպատակն է աշակերտութեան ջամբել երաժշտական գիտութիւն, որպէս զի անհատը ազնուանայ եւ երաժշտական խմորումը շինուի եւ զարգանայ անոր մէջ:

 

Developed By Digilite