Մեր Մասին

Հայ Աւետ. Բեթէլ Վարժարանի Պրիսմակէն

Հայ Աւետարանական Բեթէլ եկեղեցիին կրթական ու մշակութային կեդրոնը եղած է նո

շար.

Կապուէք

Phone : +963-21-4642450
E-Mail : armani@net.sy

Developed By Digilite